Josef Lukas


Politická psychologie:

LUKAS, J. Člověk a politika.. In Výrost, J., Slaměník, I.,& E. Solárová. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada, 2019. s. 535-545. ISBN 978-80-247-5775-9.

LUKAS, J. - SMOLÍK, J. Psychologie vůdcovství. Brno: Computer Press, 2008.

LUKAS, J. - ŠEREK, J. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie Praha: Academia, 2007.

LUKAS, J. Analýza www dotazníků politických postojů s ohledem na jejich využitelnost v ČR.

LUKAS, J. Teoretický rozbor problematiky konstruování dotazníků a kladení otázek.

LUKAS, J. Putin a jeho vůdcovský styl. MF DNES, 1. 12. 2007, s. D8

LUKAS, J. Souvislost skupinových a meziskupinových procesů s vůdcovstvím.Všechna práva vyhrazena © 2020 Josef Lukas