Josef Lukas


Politická psychologie:

LUKAS, J. - SMOLÍK, J. Psychologie vůdcovství. Brno: Computer Press, 2008.

LUKAS, J. - ŠEREK, J. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie, Praha: Academia, 2007.

LUKAS, J. Analýza www dotazníků politických postojů s ohledem na jejich využitelnost v ČR.

LUKAS, J. Teoretický rozbor problematiky konstruování dotazníků a kladení otázek.

LUKAS, J. Putin a jeho vůdcovský styl. MF DNES, 1. 12. 2007, s. D8

LUKAS, J. Souvislost skupinových a meziskupinových procesů s vůdcovstvím.Všechna práva vyhrazena © 2017 Josef Lukas