Josef Lukas


Pedagogicko-psychologické publikace:

LUKAS, J. a K. LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, roč. 68, č. 2, s. 155-172. ISSN 0031-3815.

LAZAROVÁ, B., L. HLOUŠKOVÁ, K. TRNKOVÁ, M. POL a J. LUKAS. Řízení inkluze ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 s. ISBN 978-80-210-8329-5.

LOJDOVÁ, K. a J. LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice.. Studia paedagogica, Brno: MU, 2015, roč. 20, č. 3. ISSN 1803-7437.

VLČKOVÁ, K., K. LOJDOVÁ, J. LUKAS, J. MAREŠ, Z. ŠALAMOUNOVÁ, T. KOHOUTEK, J. BRADOVÁ a S. JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.

LUKAS, J. - MAREŠ, J. Internetová prezentace školy, Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3.

LUKAS, J. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání, Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-82-8.

LUKAS, J. Výsledky standardizace a možnosti využití Dotazníku interakčního stylu učitele (QTI). Příspěvek z konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících, 29.6. – 1.7. 2011, FSS MU Brno.

LUKAS, J. Dotaznik QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog, Brno: AŠP SR a ČR, 2010, 12, 1-2, ISSN 1212-0529.

LUKAS, J. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách – přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, 14, 1, ISSN 1803-7437.

MAREŠ, J. - LUKAS, J. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae, Praha: PedF UK, 3/2009, 1, od s. 63-78, 15 s. ISSN 1802-4637.

LUKAS, J. - ŠEREK, J. Předběžné výsledky standardizace dotazníku QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) pro II. stupeň českých základních škol. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. od s. 786-797, 12 s. ISBN 978-80-88910-26-8.

LUKAS, J. Současný stav multikulturního vzdělávání a výuky v ČR (hledání koncepce a zkušenosti SIM Brno). Příspěvek z Mezinárodní konference a odborného semináře Ďuričove dni“ Asociace školní psychologie SR a ČR, Nitra, 19. - 20. 9. 2008.

LUKAS, J. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, 1, od s. 36-49, 14 s. ISSN 0031-3815.

LUKAS, J. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, 4, od s. 46-60, 15 s. ISSN 0031-3815.

LUKAS, J. - ŠVAŘÍČEK, R. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.

LUKAS, J. Návrh koncepce diagnostiky vnitřního sociálního prostředí základní školy. Příspěvek z konference Novinky v pedagogické a školní psychologii Asociace školní psychologie SR a ČR, Zlín, 25. - 27. 8., 2007.

MAREŠ, J. - LUKAS, J. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, 1, od s. 4-20, 17 s. ISSN 0031-3815.

LUKAS, J. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu . Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36-36. ISBN 80-7043-483-X.

MAREŠ, J. - LUKAS, J. - JEŽEK, S. - CHALUPNÍČEK, A. Do jaké míry lze využít internetovou prezentaci školy jako zrcadlo sociálního klimatu školy? Ježek, S. In Psychosociální klima školy III. 1. vyd. Brno: MSD Copy, 2005. od s. 130-153, 23 s. ISBN 80-86633-45-4.

LUKAS, J. Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. od s. 370-376, 6 s. ISBN 80-210-3804-7.

LUKAS, J. Zkušenosti se zjišťováním interakčních stylů učitelů na 2. stupni ZŠ. Jiří Mareš, Tomáš Svatoš. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a ČR, 2005. s. 29-43. ISBN 80-86856-11-9.Všechna práva vyhrazena © 2020 Josef Lukas